Thành Phố Mua Bán Loại
TPHCM 42.050 42.400 Vàng SJC 1L - 10L
TPHCM 41.850 42.450 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
TPHCM 41.850 42.550 Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
TPHCM 41.700 42.400 Vàng nữ trang 99,99%
TPHCM 40.980 41.980 Vàng nữ trang 99%
TPHCM 30.553 31.953 Vàng nữ trang 75%
TPHCM 23.472 24.872 Vàng nữ trang 58,3%
Nguồn: SJC