Thành Phố Mua Bán Loại
TPHCM 47.050 48.050 Vàng SJC 1L - 10L
TPHCM 44.350 45.550 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
TPHCM 44.350 45.650 Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
TPHCM 44.050 45.350 Vàng nữ trang 99,99%
TPHCM 43.401 44.901 Vàng nữ trang 99%
TPHCM 32.166 34.166 Vàng nữ trang 75%
TPHCM 24.592 26.592 Vàng nữ trang 58,3%
Nguồn: SJC