Thành Phố Mua Bán Loại
TPHCM 56.050 56.600 Vàng SJC 1L - 10L
TPHCM 54.850 55.400 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
TPHCM 54.850 55.500 Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
TPHCM 54.500 55.200 Vàng nữ trang 99,99%
TPHCM 53.653 54.653 Vàng nữ trang 99%
TPHCM 39.554 41.554 Vàng nữ trang 75%
TPHCM 30.335 32.335 Vàng nữ trang 58,3%
Nguồn: SJC