Thành Phố Mua Bán Loại
TPHCM 36.260 36.460 Vàng SJC 1L - 10L
TPHCM 34.700 35.100 Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c
TPHCM 34.400 35.100 Vàng nữ trang 99,99%
TPHCM 34.052 34.752 Vàng nữ trang 99%
TPHCM 25.078 26.478 Vàng nữ trang 75%
TPHCM 19.215 20.615 Vàng nữ trang 58,3%
TPHCM 13.388 14.788 Vàng nữ trang 41,7%
Hà Nội 36.260 36.480 Vàng SJC
Đà Nẵng 36.260 36.480 Vàng SJC
Nha Trang 36.250 36.480 Vàng SJC
Cà Mau 36.260 36.480 Vàng SJC
Buôn Ma Thuột 36.250 36.480 Vàng SJC
Bình Phước 36.230 36.490 Vàng SJC
Huế 36.260 36.480 Vàng SJC
Nguồn: SJC