Thành Phố Mua Bán Loại
TPHCM 37.000 37.200 Vàng SJC 1L - 10L
TPHCM 37.000 37.400 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
TPHCM 37.000 37.500 Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
TPHCM 36.750 37.350 Vàng nữ trang 99,99%
TPHCM 36.280 36.980 Vàng nữ trang 99%
TPHCM 26.765 28.165 Vàng nữ trang 75%
TPHCM 20.527 21.927 Vàng nữ trang 58,3%
Nguồn: SJC