Thành Phố Mua Bán Loại
TPHCM 36.600 36.800 Vàng SJC 1L - 10L
TPHCM 36.630 37.030 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
TPHCM 36.630 37.130 Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
TPHCM 36.250 36.850 Vàng nữ trang 99,99%
TPHCM 35.685 36.485 Vàng nữ trang 99%
TPHCM 26.390 27.790 Vàng nữ trang 75%
TPHCM 20.236 21.636 Vàng nữ trang 58,3%
Nguồn: SJC