Thành Phố Mua Bán Loại
TPHCM 36.530 36.680 Vàng SJC 1L - 10L
TPHCM 34.340 34.740 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
TPHCM 34.340 34.840 Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
TPHCM 33.890 34.690 Vàng nữ trang 99,99%
TPHCM 33.547 34.347 Vàng nữ trang 99%
TPHCM 24.770 26.170 Vàng nữ trang 75%
TPHCM 18.976 20.376 Vàng nữ trang 58,3%
Nguồn: SJC