I. Tên miền quốc tế

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ MIỄN PHÍ sau:

1. Control panel quản lý domain:

 • MIỄN PHÍ URL và Frame chuyển tiếp
 • MIỄN PHÍ Chuyển tiếp E-mail
 • MIỄN PHÍ Quản lý CNAME/MX
 • MIỄN PHÍ Hiện trang Temporary
 • MIỄN PHÍ Quản lý NAME SERVER
 • MIỄN PHÍ cấu hình DNS


2. Locking tên miền:

 • Locking một tên miền có nghĩa là không cho bất cứ ai lấy cắp tên miền của bạn khi tên miền bi mất password hay thông tin email quản lý.
 • Khi cần chuyển đi nơi khác quản lý Peakso sẽ Unlock tên miền cho bạn.

 

II. Tên miền Việt Nam .VN

 1. Được cung cấp giấy chứng nhận đăng ký tên miền đúng theo qui định của trung tâm Internet Việt nam (VNNIC) thuộc bộ BCVT.
 2. Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế. Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel http://dotvn.peakso.com, bao gồm các thay đổi được MIỄN PHÍ sau:

  • URL Redirect
  • A Record
  • MX Record
  • Under construction
  • CName Record
  • URL Frame
  • Email forwarding