Tôi muốn upgrade Joomla 2.5 lên Joomla 3.x, nhưng khi bấm vào Component -> Joomla Update thì không có gì hiển thị ra cả. Sau khi tìm hiểu thì tôi biết rằng điều này là do Joomla 2.5 có chứa các extension không tương thích với Joomla 3.x. Cách khắc phục như sau:

Bước 1:

Component -> Joomla Update

Vào Options Chọn Short term update

Bước 2:

Nếu chưa được vào Extensions -> Extensions Management -> Update

Bấm vào Purge Cache

Bước 3:

Nếu vẫn chưa được ta Uninstall các modules hoặc Plugins không thuộc Joomla

=> Xong quay lại Component -> Joomla Update để kiểm tra lại.

Chúc các bạn thành công