Tình trạng này là do ổ cứng VPS đầy với nhiều nguyên nhân do Log file hoặc email queue

Sau khi thực hiện 1 vài thao tác trên Phpadmin ( Repair, Backup v.v... ) thì website mình không thể kết nối được vào MySQLServer nữa.

Lần trước, mình có tìm hiểu thì ra là do ổ cứng đầy trên VPS nên gây ra tình trạng trên nên đã tiến hành xóa các file ko cần thiết trong trash sau đó restart lạy Mysqld thì ok.

Câu lệnh :

#service mysqld restart [OK]

Nhưng hôm nay lại bị lỗi trên nữa, thử xóa file, stop, start, restart lại mysqld ko được, toàn gặp lỗi này :

Stopping MySQL: [FAILED]
Timeout error occurred trying to start MySQL Daemon.
Starting MySQL: [FAILED]

Hãy kiểm tra ổ cứng lần nữa đi. Đặc biệt là trong thư mục gửi email:

/var/qmail/queue/

Nếu nó tạo qua quá nhiều tập tin thì hãy xóa đi và tìm cách cho nó đừng tạo lại. tôi đã bỏ ra nữa ngày để xóa hết tất cả các tập tin này.