Máy chủ của Trung tâm dữ liệu bị vấn đề, sau khi chuyển ổ cứng sang máy chủ khác thì tôi bị lỗi sau:

- SSH vẫn đăng nhập bình thường.

- Các user vẫn dùng ftp kết nối bình thường.

- Tất cả các user đều không đăng nhập được vào panel của Kloxo-Mr với lỗi "Login Unsuccessful". Cách khắc phục như sau:

1. Nếu bạn quên Kloxo admin password. Dùng lệnh sau để đổi pass sau khi dùng SSH login vào VPS:
'sh /script/resetpassword kloxopassword' -> kloxo login password

2. Nếu bạn không thể đăng nhập Kloxo bằng mật khẩu đúng của admin thì làm các bước sau:
- Đặt lại mật khẩu root của Mysql bằng lệnh:
'sh /script/reset-mysql-root-password mysqlrootpassword-> mysql root password
- Đặt lại mật khẩu thiết lập cho Kloxo kết nối với MySQL bằng lệnh
'sh /script/reset-mysql-kloxo-password mysqlrootpassword-> mysql kloxo database password (Mật khẩu này giống với mật khẩu root của MySQL)

3. Sau khi thực hiện xong, nếu bạn thấy xuất hiện lỗi sau khi tạo DB trong Kloxo panel:
Alert: Could not connect to DB [Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)]
- Đăng nhập Kloxo MR bằng admin.
- Như bạn biết trong Kloxo panel có chức năng đặt lại mật khẩu root cho MySQL "Mysql Password Reset". Đặt lại mật khẩu lần nữa thì mọi thứ sẽ hoạt động tốt.