Tôi bị lỗi này khi dùng SSH login vào VPS và dùng lệnh đổi mật khẩu trực tiếp như sau:

sh /script/fix-program-mysql PASSWORD
sh /script/reset-mysql-root-password PASSWORD

Sau khi đổi mật khẩu tôi quay lại đăng nhập vào Kloxo và tạo cơ sở dữ liệu mới thì lỗi xuất hiện: "Alert Could not connect to DB [Access denied for user 'root'@'localhost' (using password YES)]"

Cách khắc phục:

- Đăng nhập Kloxo MR bằng admin.
- Như bạn biết trong Kloxo panel có chức năng đặt lại mật khẩu root cho MySQL "Mysql Password Reset". Đặt lại mật khẩu lần nữa thì mọi thứ sẽ ok.